Gwarancja jakości

Słowem wstępu…

do każdej składanej / serwisowanej repliki podchodzę z sercem i traktuję ją jak własną. Dbam o stan i jakość montowanych części, jednak jestem świadom “losowej jakości” niektórych podzespołów. Trefne partię tłoków czy zbyt miekki gwinty w głowicach to airsoftowa codzienność… więć czasami mimo wszelkich starań  z mojej strony, oraz poprawnego użytkownia przez Ciebie replika może ulec awarii nawet po serwisie.


Każda replika opuszczająca serwis posiada jedną z 3 opcji gwarancyjnych:

 • Gwarancja 6 miesięczna – dla replik standardowych konfiguracjach budowanych “bezpieczny” sposób tz. tam gdzie zamontowane części nie balansują na granicy wytrzymałości.
 • Gwarancja 3 miesięczna – dla replik opartych na skrajnych buildach np. DMR, DSG z wysoką szybkostrzelniościa, replik używanych na Lipo >= 14.8v
 • Gwarancja rozruchowa (replika działą w momencie wydania z serwisu) – ograniczona gwaranacja stosowana w wyjątkowych sytuacjach:
  • dla replik których konfiguracja narzucona jest przez właściciela i/lub z wykorzystaniem jego części,
  • dla replik dla których pomimo sugestii serwisu właściciel repliki nie zgadza się na wymianę krytycznych elementów,
  • dla replik o skrajnie ryzykownych konfiguracjach.  

Warunki gwarancji:

 • Warunkiem uznania gwarancji są całe i nie naruszone plomby serwisu mogące się znajdować na: gearboxie, komorze hop up, elementach zewnętrznych repliki.
 • Stosowanie się do zaleceń względem użytkowania repliki: stosowanie wysokiej jakości kulek, odpowiednich akumulatorów, pozostawiania sprężyn w stanie zwolnionym, luzowania nastawu HU, uporczywe naciskanie spustu w przypadku zacięcia mechanizmu GB.
 • Awarie spowodowane np. zapychaniem lufy przez kulki niskiej jakości lub zasilaniem repliki akumulatorami 14.8v nie będę respektowane jako naprawy gwarancyjne.
 • Informacja o rodzaju gwarancji i jej terminie dostępna jest na raporcie serwisowym.
 • Informację o rodzaju gwarancji zlecający otrzymuje najpóźniej w czasie realizacji zlecenia, najwcześniej na etapie omówienia modyfikacji.
 • Gwarancja liczona jest od dnia następnego po przekazaniu klientowi informacji o zakończeniu serwisu.
 • Klient zobowiązany jest do dostarczenia repliki, mającej zostać poddanej naprawie serwisowej, na własny koszt.
 • W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia serwisowego klient może zostać obciążony kosztem 50zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.  

Elementy i czynności objęte gwarancją

Gwarancja udzielana jest na wszystkie podzespoły zakupione w sklepie www.asgbox.pl (części wykorzystywane na serwisie pochodzą własnej dystrybujcji prowadzonej pod wskazanym adresem) oraz poprawność działania repliki i rzetelność prac serwisowych.

 • Jeśli uszkodzona zostanie część montowana przez serwis w trakcie modyfikacji/napraw – zostanie ona wymieniona bez kosztowo.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część stokowa, której wymiana nie została zasugerowana przez serwis – klient pokrywa jedynie koszt nowej części, koszt pracy zostaje po stronie serwisu.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część dostarczona przez klienta lub część stokowa, której wymianę zalecał serwis, ale ta nie została wymieniona – klient pokrywa koszt nowej części, oraz koszt pracy 50zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Gwarancji nie podlegają: 

 • elementy zewnętrzene repliki,
 • akcesoria dołączone do repliki,
 • części dostarczone przez klienta,
 • części stokowe repliki oraz części wymienione w czasie poprzednich modyfikacji w innych serwisach lub samodzielnie,
 • konfiguracje replik uznane za ryzykowne, które zostały objęte jedynie gwarancją rozruchową.

Gwarancja minęła a replika się zepsuła?

Peszek, ale nie martw się. Jeśli plomba gwarancyjna jest nienaruszona zadzwoń i opisz sytuację. Pewnie dostaniesz dobry rabat 🙂